Viru-Nigula vald

Viru-Nigula valla eesmärgiks on luua toimivad noorsootööstruktuurid. Selleks luuakse noortekeskus ning võetakse tööle noorsootöötaja.

1) Noortekeskuse loomisega pannakse vallas alus avatud noorsootöö teenuse loomisele. Noortekeskuses viiakse läbi noorte huvidest ja vajadustest lähtuvat ja mõtestatud tegevusi, soetatakse keskuse töö jaoks vajalikke vahendeid. Sihtrühmaks on 7-26-aastased noored, kaasata soovitakse 20 noort. Noortekeskus töötab viiel päeval nädalas alates kella 14.00.

2) Noorsootöötaja töölerakendamine - noorsootöötaja tööülesandeks jääb noorsootöö valdkonna koordineerimine vallas, avatud noorsootööst lähtuv eesmärgistatud tegevuste pakkumine, valla noorte omavahelise suhtluse suurendamine. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.